Cennik

Home / Cennik

Konsultacja psychologiczna–dorosły(50 minut)–90zł
Konsultacja psychologiczna–dziecko(50 minut)–90zł
Konsultacja psychologiczna–para(90minut)–150 zł
Konsultacja psychologiczna–rodzina(90 minut)–150zł

Sesja psychoterapeutyczna–dorosły(50 minut)–80zł
Sesja psychoterapeutyczna–dziecko(50 minut)–80zł
Sesja psychoterapeutyczna–para(50minut)–80 zł

Przy dwóch sesjach w tygodniu:
Sesja psychoterapeutyczna–65zł

Przy trzech sesjach w tygodniu:
Sesja psychoterapeutyczna –50zł

Rozmowa nt. trudności wychowawczych z dzieckiem (50 minut)–60 zł

Zajęcia grupowe:
Trening umiejętności wychowawczych (5×50 minut)–200zł
Trening kreatywnego myślenia (5×50 minut) – 200zł
Treningradzenia sobie ze złością (5×50 minut)–200zł

Warsztaty tematycznedla dorosłych(90minut)–50zł
Warsztaty tematyczne dla dzieci(45 minut)–20zł

Diagnoza:
Diagnoza osobowości (test NEO-FFI)–120zł
Diagnoza osobowości (test Rorschacha)–150zł
Diagnoza intelektu – 150zł
Diagnoza radzenia sobie z emocjami–100zł
Diagnoza radzenia sobie ze stresem–100zł

Diagnoza postaw rodzicielskich–100zł

Diagnoza rodzin zastępczych(CUIDA)–200zł

Wydanie opinii psychologicznej–50zł

Cennik usług (PDF) >>