Psychoterapia

Home / Oferta gabinetu / Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda na początku XX w. Jej podstawowym założeniem jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć.

Poznanie siebie oraz zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymagań środowiska, zwiększa możliwość korzystania z własnych zdolności oraz pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja również rozwojowi dzięki usuwaniu objawów i uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności.

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju.

Gabinet psychologiczny oferuje psychoterapię dorosłych w zakresie m.in.:

 • nerwicy i zaburzeń lękowych
 • depresji i zaburzeń depresyjnych
 • radzenia sobie z kryzysami życiowymi (m.in. żałoba, rozwód, adaptacja do nowego środowiska)
 • zaburzeń jedzenia: bulimia, anoreksja, otyłość
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • zaburzeń osobowości
 • problemów emocjonalnych i problemów z podjęciem decyzji
 • trudności w relacjach z innymi osobami
 • radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, wypaleniem
 • praca nad rozwojem osobistym

Gabinet psychologiczny oferuje psychoterapię dzieci i młodzieży w zakresie m.in.:

 • trudności emocjonalnych i rozwojowych (m.in.: trudne zachowania dzieci, trudności związane z rozstaniem z rodzicem, nawykowe zaparcia, lęki nocne, moczenie nocne)
 • zaburzeń nerwicowych i lękowych
 • trudności w relacjach
 • trudności adaptacyjnych (w przedszkolu, szkole)
 • kwestii związanych z rozwodem rodziców, śmiercią bliskiej osoby
 • kwestii związanych z adopcją
 • zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość
 • problemów wieku dojrzewania
 • wspierania dzieci przeżywających trudności w związku z chorobą/ niepełnosprawnością rodziców, rodzeństwa

Wszystkie działania podejmowane w ramach pracy gabinetu poddawane są regularnej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.