Pierwsza pomoc

Home / Oferta gabinetu / Szkolenia / Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna (BLS) z elementami interwencji kryzysowej (6h) – kurs podstawowy

Cel: zapoznanie z elementarnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w praktyce.

Grupa: osoby prywatne, nauczyciele, pracownicy, kierowcy, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci

Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej (BLS) jest ofertą skierowaną do osób które chcą nabyć elementarną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zastosować ją w praktyce. W zakres tematyki wchodzą informacje na temat postępowania w przypadku zatrzymania akcji serca, zatrzymania oddechu, omdleń, a także urazów (oparzenia, złamania, zranienia). Bardzo dużą wagę przywiązujemy do praktycznego treningu wymienionych umiejętności. Ponadto podczas kursu poruszane są zagadnienia z zakresu interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia życia.

Ramowy program kursu:

 1. Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch przeżycia
 3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozpoznanie stanu poszkodowanych
  i wezwanie specjalistycznej pomocy
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 5. Zabezpieczenie chorego – pozycja przeciwwstrząsowa i boczna ustalona
 6. Postępowanie w przypadku krwotoków, złamań i zranień
 7. Elementy interwencji kryzysowej

Pierwsza pomoc przedmedyczna (BLS) z elementami interwencji kryzysowej (16h) – kurs rozszerzony

Cel: zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w praktyce.

Grupa: osoby prywatne, nauczyciele, pracownicy, kierowcy, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci

Kurs rozszerzony pierwszej pomocy przedmedycznej (BLS) jest ofertą skierowaną do osób które chcą nabyć wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zastosować ją w praktyce. W zakres tematyki wchodzą informacje na temat postępowania w przypadku zatrzymania akcji serca, zatrzymania oddechu, omdleń, utraty przytomności, padaczki, a także urazów (oparzenia, złamania, zranienia, ciała obce), podtopień, zachłyśnięć, porażenia prądem, ukąszenia, ugryzienia, zatrucia i nagłych stanów chorobowych (udar, zawał serca, hipo i hiperglikemia, wstrząśnienia mózgu). Uczestnicy nabędą również umiejętności w zakresie opatrywania i bandażowania ran, podstaw badania fizykalnego oraz postępowanie w przypadku wypadku drogowego. Wszystkie zagadnienia dotyczą osób dorosłych oraz dzieci. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do praktycznego treningu wymienionych umiejętności. Ponadto podczas kursu poruszane są zagadnienia z zakresu interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia życia.

Ramowy program kursu:

 1. Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch przeżycia
 3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i rozpoznanie stanu poszkodowanych
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 5. Zabezpieczenie chorego – pozycja przeciwwstrząsowa i boczna ustalona
 6. Postępowanie w urazów i stanów nagłych
 7. Elementy interwencji kryzysowej